Magamról

Vezetéknév/utónév:  Papné Bói Anna                

Cím : 4100 Berettyóújfalu Csillag utca 8.

Telefonszám mobil: 06 (30) 240 00 07

E-mail: pbannabp@gmail.com

Állampolgárság: magyar

Születési dátum: 1964. 07. 01.

Neme: Nő, férjezett 1988. óta.

Gyermekeink: Iván (1993.), Szeréna (1993.), Tímea (1999.).

 weboldalak: http://www.wordmagic.hu és http://www.boldogasszonyok.hu

PROFESSZIÓ:  PEDAGÓGUS/nevelőszülői tanácsadó     2018. január 03. – jelenleg is  A munkáltató neve és címe:  Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda,  Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat                                          4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. II. emelet   

PASSZIÓ: VÁLLALKOZÁS                 WordMagic Coach & Mediátor Iroda & Képző              Berettyóújfalu Kálvin tér 8.                                                                                                 Alapító, tulajdonos, szakmai vezető · 2014. 10. 24. óta jelenleg is.   

cegtabla 120 órás Life Coach Képzés akkreditált pedagógus továbbképzésben, és piaci képzésben, konfliktuskezelők képzése,  30 órában (120 órás Life Coach Képzés első modulja) life coaching, business coaching, mediáció, konfliktuskezelési szaktanácsadás, egyéb oktatás, tanfolyamok, tréningek,     

                                                                                                                                                      

PASSIÓ: KÖNYVEK          Szóvarázs, Szóvarázs Kolompáréknál, VálaszthatOK                         

Szakmai tapasztalatok:

 1. nevelőszülői tanácsadó  2018. január 03-tól
 2. Alapító, tulajdonos, szakmai vezető 2014. 10. 24-től
 3. Business coach 2015. január 25-től
 4. Szaktanácsadó Konfliktuskezelési szakterület 2014. december 29-től
 5. Life coach 2014. december 14-től
 6. Igazságügyi Közvetítő Mediátor: 2014. október 10-től
 7. Regisztrált Gyermekjogi Képviselő: 2014. november 11-től 
 8. Közösségi és ifjúsági szakterületi koordinátor: 2014,01. 01 – 2015. 08. 14.
 9. Oktató a felnőttképzésben: 2010. 03. 03-tól 
 10. Szakmacsoport-vezető 2012. 01. 01 – 2013. 08. 31
 11. Osztályfőnök 2010. 08. 25 – 2013.12. 31.
 12. Középiskolai tanár a szakmai oktatásban 2009. 08. 25 –2013. 12. 31
 13. Tanár az érettségire épülő szakképzésben 2009. 08. 25 – 2013. 12. 31.
 14. Tereptanári feladatok ellátása 2004  –  2013. 12. 31.
 15. IPR menedzsment tagja: 2009. 10. 01 – 2013. 12. 31.
 16. Az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak „Út az érettségihez” alprogram mentor: 2009. 10. 01- 2014. 06. 30.
 17. Gyermek és ifjúságvédelmi felelős : 2010. 09. 01- 2013. 12. 31.
 18. Osztályfőnöki órák, prevenciós foglalkozások tartása 2006-2015
 19. 25 éves évfolyam találkozók szervezése 2005-2009. 08. 25.
 20. Diákönkormányzat munkájának segítése 2005– 2008
 21. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány koordinátora: 2006 – 2008
 22. Bihari Ifjúsági Találkozók szervezése: 2005 – 2008
 23. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátránykompenzációja 2008-2009
 24. Életpálya-építés, karriertervezés hátrányos helyzetű tanulóknak 2008-2009
 25. Kollégiumi nevelőtanár: 2002. 08. 16. – 2009. 08. 24.

                          

Munkatapasztalatok:

1. A munkáltató neve és címe: Harsányi Gondozó Közhasznú Alapítvány Intézményvezető 2015. augusztus 15. – 2015. október 15. · Körösnagyharsány

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, fogyatékos személyek nappali ellátása.

2. A munkáltató neve és címe:  Bihari Gyerekesély Iroda 2014. 01. 01-től 2015. 08. 14-ig Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (biharigyerekesely.hu)  4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 17. – 19. Berettyóújfalui kistérségben megvalósuló TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0006 azonosító számú „Esélyt a bihari gyermekeknek” projekt

Tevékenységek :  

A pályázatba bevont, közösségi és ifjúsági jellegű programba bekapcsolódó szakemberek, kisebbségben élő társadalmi csoportok, kisebbségeket képviselő civil szakemberek, ifjúsági szakemberek munkájának koordinációja, segítése és ellenőrzése. Kiemelt feladat minden olyan program, melyeknek fő profilja a közösség és ifjúság körében végzett munka: „Anya mesélj, játssz velem” programelem, roma családmentorok munkája, „Nyári tábor” programelem, Közösségi Házakban megvalósuló közösségi és ifjúsági programelemek. Fenti projektelemek szabályos és teljes körű dokumentációja.

3. A munkáltató neve és címe: Forba Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM Kft. //www.forba.hu//  4024 Debrecen, Wesselényi utca 6.

Tevékenységek :

Kisgyermekgondozó – nevelő tanfolyam hallgatóinak -1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok , -1880-06 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok modulok,  jogi,  etikai ismeretek tantárgy oktatása és vizsgáztatás

4. A munkáltató neve és címe: Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium  2009. 08. 25-től 2013. 12. 31-ig http://bessenyei.comli.com/  4100 Berettyóújfalu Honvéd út 9. – 11.

 Tevékenységek :

Oktatás Szakmacsoport szakmai irányítása, tantárgyfelosztás, arculattervezés, beiskolázással kapcsolatos tevékenységek, kapcsolattartás a gyakorlati helyekkel (bölcsőde, óvoda, általános iskola, lakásotthonok) kapcsolattartás gyermekvédelmi közoktatási szakemberekkel, intézményekkel, tanulmányutak szervezése, önkéntes tevékenységek koordinálása, vizsgatevékenységgel kapcsolatos teendők.

14-18 éves tanulók szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése, pályaválasztási, életvezetési tanácsadás, tanulás-módszertani ismeretek átadása, adminisztratív feladatok végzése, prevenció,

14-18 éves oktatás szakmacsoportos tanulók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, pedagógia, didaktika, neveléstörténet, játékpedagógia, pedagógiai pályák világa, kommunikáció tantárgyak oktatása,  tanulás-módszertani ismeretek átadása, adminisztratív feladatok végzése, vizsgáztatás 

Kisgyermekgondozó-, nevelő szakosok képzése (18 év feletti érettségizett hallgatók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, tanulás-módszertani ismeretek átadása, adminisztratív feladatok végzése, ) iskolarendszerű képzésben -1868-08 Gyermekellátási alapfeladatok -1878-06 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok -1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok -1880-06 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok -1884-06 A napközbeni gyermekellátás feladatai -1885-06 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai modulokhoz tartozó tantárgyak oktatása, vizsgáztatás.

5. A munkáltató neve és címe: Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági  Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium 2002. 08. 16-tól 2009. 08 24-ig http://aranyg.extra.hu/ 4100 Berettyóújfalu Kossuth utca 35.

Tevékenységek :

14-18 éves tanulók szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése, pályaválasztási, életvezetési tanácsadás, tanulás módszertani ismeretek átadása, adminisztratív feladatok végzése, prevenció, éjszakai ügyelet,

 Egyéb Tevékenységek :  1982 . 09. 16-tól 2002. 08. 16-ig

Tevékenységek :

Kereskedő,  üzletkötő, középvezető különböző kereskedelmi , vendéglátóipari és  biztosítási szolgáltatást végző intézményekben ( Derecskei-, Berettyóújfalui ÁFÉSZ, OTP Garancia Biztosító)

Publikációk: 

2015. 12. 22. napján megjelent második könyvem, melynek címe „Szóvarázs Kolompáréknál”.  Tájékoztató olvasható róla a http://www.boldogasszonyok.hu/konyvek/szovarazs-kolompareknal/ oldalon.

2015. 10. 10. napján megjelent első könyvem, címe „SzóVarázs”. Olvasható róla a http://www.boldogasszonyok.hu/konyvek/szovarazs/ oldalon

Kapocs a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet folyóirata XIII. évfolyam 2. szám: Az iskolai közösségi szolgálat szerepe az egyén és a társadalom életében 41. – 47. oldal, letölthető a http://ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto–lapszamai/kapocs 2014/127/news oldalon.

A „VÁLTOZÓ ISKOLA”  esszé-/novellaíró pályázat tanulmánykötete 2013             SZERKESZTETTE: Buda András Kiadja: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete kötetben a 2. fejezetben, név nélkül Kiszolgálsz, vagy kiszolgáltatottá válsz? címmel. letölthető a http://mek.oszk.hu/11800/11885/11885.rtf 26-30. oldal

Kapocs a Család-, Ifjúság-, és  Népesedéspolitikai Intézet folyóiratának 2016/2. XV. évfolyam 69. szám : „Gyerekesélyek, közösségi programok, roma családmentorok Biharban”, 39-46. oldal

Tanulmányok

Diplomák:  

Pedagógia szakos bölcsész és tanár 2004. szeptember – 2008. május.

Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Neveléstudományi Tanszék

Szakdolgozat címe: Gyermekvédelem a közoktatásban Lépéselőny

Tanári szakdolgozat címe: A pedagógia tanításának gyakorlati tapasztalatai

Gyakorlati hely: Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium

Szociálpedagógus 1998 szeptember – 2002. június

Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar

Szakdolgozat címe: Személyiségzavarok egy szociálpedagógus-jelölt  szemével.

Gyakorlati helyek: Arany János Gyermekotthon, József Attila Általános Iskola, 10-es óvoda, Családsegítő Szolgálat, Munkaügyi Központ, Arany János Gimnázium Szabó Pál Kollégiuma.

Szakvizsgák:

Szakvizsgázott szociálpedagógus

Szociális szakvizsga gyermekvédelmi szakellátásból 2007. november

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara

Tehetség és képességfejlesztés

Pedagógus szakvizsgaprogram első éve 2008. május

Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Pszichológia Intézet

Nyelvvizsgák:

Angol alapfokú szóbeli

Eszperantó középfokú szóbeli

Felsőfokú szakképzés:

Pszichológusi asszisztens képzés 1996 október – 1997 március

KLTE Bölcsésztudományi Kar Pszichológia Intézet

Gyakorlati hely: Nevelési Tanácsadó Berettyóújfalu

Érettségi:

Kereskedelmi és Vendéglátóipar Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Debrecen Vénkert 2.

Járművezetői engedély: B kategória (1982. óta)

Képzések:

 • Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  „Pedagógusképzés támogatása” című, TÁMOP 3.1.5/12 -2012-0001 kiemelt projekt keretében kétnapos profiltiszta szaktanácsadói felkészítés konfliktuskezelési  szaktanácsadók számára. 2015. szeptember 29.  – október 06.
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 projektje keretén belül induló 30 órás „Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban” című akkreditált képzés. 2015. március 17.
 • Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzés Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, programakkreditációs lajstromszám: PL-5692 Pro Bona Coaching & Training Center Budapest. I. kerület, Mészáros utca 10. IV. emelet 5. március 30.
 • Proaktív Life Coach Életviteli személyes fejlesztő képzés Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, programakkreditációs lajstromszám:PL-5784 Pro Bona Coaching & Training Center Budapest. I. kerület, Mészáros utca 10. IV. emelet 5. 2015. január 29.
 • Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület Mediációs képzés. Tanúsítvány sorszáma: 75/2014, kiállítás időpontja: 2014. október 10. közvetítői képzés engedélyszáma: S-05-027/2013
 • Ifjúság FAT lajstromszám: PL-8771 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014. június 03-04-05.
 • Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjának előkészítő foglalkozásai amelyek segítséget nyújthatnak a doktori felvételihez. Az előkészítő vezetője: Dr. Kozma Tamás prof. em. Titkár: Dr. Németh Nóra Veronika 2013. októbertől 2014. júniusig.
 • Gyermekjogi képviselő 120 órás képzés és vizsga 2013. október 001/33/OBDK-GYEMSZI/2013. és 2014. május 030/GYHK/1/OBDK/2014.
 • Közösségi munka FAT lajstromszám: PL-4091/002 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014. április 23. – 24.
 • Egészségesebb gyerekkor FAT lajstromszám: PL-4086/002 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Al-2922 2014. január
 • IPR bevezetésével, lebonyolításával, vezetésével kapcsolatos továbbképzések
 • IPR jó gyakorlatokon való részvétel
 • Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatásban
 • Aktív tábla használatával kapcsolatos képzés
 • Moduláris szakképzések a közoktatásban
 • Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése angol nyelv

Készségek, kompetenciák: gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

kommunikációs készség, konfliktuskezelő készség, precizitás, hatékony, gyors problémamegoldó készség, önálló munkavégzés, lojalitás, szakmai elkötelezettség,