Life Coach Képzés akkreditált pedagógus továbbképzés távoktatásban

Life Coach Képzés – felkészítés szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésére képzés foglalkozási óráinak száma: 120. A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás. Alapítója, és Szervezője neve: Postmaster 2010 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001496/2016. Alapítási engedély száma: 27282/115/2016. Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 11. 08. A képzés hivatalos tájékoztatója a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer, Pedagógus-továbbképzés adatai http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6115 oldalon van.

A képzés egyéni haladási ütemben zajlik, de minimum tizennégy hét képzési időből áll, majd a képzés befejezése után harminc nap áll rendelkezésre a vizsgamunka elkészítésére, így összességében leghamarabb százhuszonnyolc nap alatt végezhető el. A képzés végén “Life Coach” tanúsítvány kerül kiadásra, amely jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén, life coach tevékenység folytatására is feljogosítja a résztvevőt. A továbbképzés témájában, tananyagában, és tanulási módszertanát tekintve is a legeredményesebb minősítést célozza meg. A távoktatás kiterjeszti a tanulás kereteit térben, és időben, így bár a képzés Berettyóújfaluból indul, azon az ország bármelyik településéről részt lehet venni. A magas óraszámú virtuális, vagy személyes gyakorlati képzés célja a coaching gyakorlatának elterjesztése, és a konfliktuskezelés, erőszakmentes kommunikáció, mediáció, testi-lelki egészség, stressz kezelés, célkitűzés, időgazdálkodás, önmenedzselés, pályaválasztás, családsegítés kutatási eredményeinek gyakorlati integrálása. Ennek érdekében a továbbképzés speciális elemeként hétről hétre, az online konzultáció keretein belül, négyszemközti, egyéni fejlesztésen alapuló konzultációk vannak, míg a virtuális, vagy személyes, egész napos, négyszer egy napot igénybe vevő csoportos konzultációkon, főleg esetmegbeszélésekkel dolgozunk. Így a képzési idő teljes, vagy jelentős részében otthonról folyik a tanulás, de egyéni választás alapján  a képzési idő teljes idejében, vagy bármilyen százalékában  a képzőhelyen személyesen is meg lehet jelenni.
A coaching folyamata alatt a személy azt tanulhatja meg, hogyan azonosíthatja be és tudatosíthatja a saját maga számára fontos értékeket, és hogyan vegye vissza a saját maga feletti kontrollt. Ezzel jelentős eredmények érhetők el. A módszer tudományos kutatásokon alapul. A life coachinggal az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején Thomas Leonard kezdett el foglalkozni, és magát a kifejezést is ő használta először. Három, hatalmas kutatásnak az eredményeit összegezve alkotta meg a life coaching kiinduló modelljeit. Ezekben a kutatásokban az olimpiai bajnokokat nevelő top-edzőket faggatta a módszereikről, a neuro-lingvisztikai programozással foglalkozó csúcs-szakembereket kérdezte a technikáikról, és a legmagasabb szintű pszicho terapeuták módszereit vette górcső alá.
A coaching jellemzői:
 A coaching hatékony módszereket, technikákat fog össze.
 Rendkívül gyors és hatásos, maximum tíz alkalmas folyamat.
 A találkozók 45 perc és 90 perc közöttiek, heti vagy kétheti gyakorisággal.
 A találkozók alatt maradandó változásokat generálhat a coaching.
 Már néhány hét után megmutatkozik a pozitív hatása.
 A coaching folyamata alatt a személy megtanulja beazonosítani a számára fontos értékeket.
 A coaching folyamata alatt a személy megtanulja visszavenni önmaga felett az irányítást.
Az akkreditált pedagógus-továbbképzés egészére a pedagógusokhoz való egyéni igazodás a jellemző. A rugalmasság, ezen belül a résztvevőkhöz való alkalmazkodás, érdekeik, szempontjaik előtérbe helyezése, közérzetük, motivációjuk magas szinten tartása az akkreditált pedagógus-továbbképzés meghatározó eleme. A titoktartás, és a coachok etikai kódexének betartása az egész képzés idejére, és az azt követő időszakra is vonatkozik.

Ára 240 000 forint. Az első 30 órát – kedvezményes harmincezer forintos áron végezheti el a jelentkező. A fennmaradó 210 000 forintot, három kamatmentes részletfizetéssel kell kifizetni, az órák teljesítése után.

Érdeklődni lehet telefonon a 06 30 240 00 07 számon, vagy mailben a pbannabp@gmail.com címen.