Life Coach Képzés

A Life Coach Képzés 120 órás tanfolyam, melynek végén Life Coach tanúsítvány kerül kiadásra.  A képzési módok között, a távoktatás mellett hagyományos képzés, és a legújabb oktatási trendnek megfelelő blended (kevert) képzés is választható. A képzési idő jelentős részében egyéni választás szerint vagy csak otthonról folyik a tanulás, vagy csak a képzési idő tetszőleges százalékában kell a képzőhelyen személyesen megjelenni.
Tudjuk még sokan vannak, akik hagyományos módon szeretnek részt venni a képzésekben. Számukra állandó helyszínen, Berettyóújfaluban a Kálvin tér 8. szám alatt szervezünk képzéseket, kiscsoportos hétvégi, és szuper intenzív hétköznapi konzultációkkal. A képzésekbe folyamatos a bekapcsolódási lehetőség, és megfelelő számú jelentkező esetén más helyszíneken is szervezünk konzultációkat.

A képzés egészére jellemző a hallgatókhoz való egyéni igazodás. A rugalmasság, ezen belül a résztvevőkhöz való alkalmazkodás, érdekeik, szempontjaik előtérbe helyezése, közérzetük, motivációjuk magas szinten tartása a képzés meghatározó eleme. A titoktartás, és a coachok etikai kódexének betartása az egész képzés idejére, és az azt követő időszakra is vonatkozik.

Ára 240 000 forint. Az első 30 órát – kedvezményes harmincezer forintos áron végezheti el a jelentkező. A fennmaradó 210 000 forintot, három kamatmentes részletfizetéssel kell kifizetni, az órák teljesítése után.

A tananyag három részből tevődik össze:

I. rész:  konfliktuskezelés tananyaga (harminc órában)

II. rész:  life coaching  tananyaga (hatvan órában)

III. rész:  life coaching  gyakorlat tananyaga (harminc órában)

 1. konfliktushelyzetek okai, felismerése, kielégítetlen szükségletek beazonosítása,
 2. konfliktus elméletek, konfliktuskezelési technikák elsajátítása, stressz kezelés, konfliktuskezelési stratégiák
 3. metakommunikatív jelek beazonosítása, gesztusok jelentése, testbeszéd, szóbeszéd,
 4. értő figyelem, hiteles kommunikáció, kérdezéstechnika, erőszakmentes kommunikáció
 5. mediáció fogalma, fajtái, szakmai és törvényi követelményei, felhasználási területei
 6. mediáció gyerekekkel, mediáció felnőttekkel
 7. a coaching fogalma, története, a coach szakma képviselői, coachinggal kapcsolatos kutatások, a coach tevékenysége
 8. etikai alapelvek  a coachingban
 9. egészségpszichológia,vitalitásgenerátorok,mentális egészség, attitudinális gyógyítás
 10. pozitív pszichológia, boldogságkutatás áramlatélmény, perma modell
 11. szükségletek, értékek, önismeret, önmegvalósítás,
 12. selfmenedzsment, célkitűzés, időgazdálkodási technikák,
 13. egyéni coaching, szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése
 14. pályaválasztási és karriercoaching,
 15. párkapcsolati coaching azonosságaink és különbözőségeink
 16. családi coaching az együttműködés iskolája
 17. egyéni coaching, és pályaválasztási -, karriercoaching
 18. párkapcsolati coaching és családi coaching
 19. ajánlott irodalom, vállalkozás indítása coachként
 20. szakmai alapelvek, a life coaching módszertana
 21. egyéni coaching
 22. pályaválasztási -, és karriercoaching
 23. párkapcsolati coaching
 24. családi coaching

Érdeklődni lehet telefonon a 06 30 240 00 07 számon, vagy mailben a pbannabp@gmail.com címen.