Mediáció

A Mediáció, a béketeremtés tudománya. Egy olyan konfliktuskezelési mód, ahol a mediátor közvetítőként segíti a mediációban résztvevőket abban, hogy megegyezésre jussanak.

A mediátor olyan pártatlan személy, aki középen áll, egyeztet, közbenjár, közvetít, békéltet annak érdekében, hogy segítse a felmerült problémák megoldását, az együttműködést, a kapcsolat helyreállítását, a veszteségek minimalizálását. Nem ítél, nem dönt, nem javasol. Nem ad tanácsot sem. Jelenlétével, elfogadásával, eszközeivel, kérdéseivel, módszereivel arra ösztönöz, hogy a felek megtalálják a közös nevezőt, arra figyeljenek ami összeköt, ami minden résztvevőnek elfogadható. Azoknak is akik bár tevőlegesen nem vesznek részt a konfliktusban, mégis szenvednek, sérülnek tőle.

A konstruktív konfliktus kezelés előre visz, és sok ajándékot adhat. A destruktív rombol, pusztít, megbetegít. Minél nagyobb az ütközés, annál nagyobb a sérülés. Mindenkinek árt aki a közelébe kerül. Függetlenül attól, hogy ki volt a hibás.

A mediáció önkéntes. Ha a vitában érintett felek megértik, hogy az évekig tartó, testet-lelket károsító költséges pereskedés, adok-kapok helyett jobban járnak a mediációval, hiszen az költségkímélő, bizalmas, gyors, hatékony, a kölcsönös előnyöket keresi az adott folyamatban, figyelemmel van a felek régebbi kapcsolatára és a jövőbeni egymásrautaltságára is, sokkal jobb helyzetbe hozzák magukat, hiszen tovább már nem rontanak a kapcsolatukon.

A  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján titoktartási kötelezettség terheli a közvetítőt.

A közvetítői eljárás nem alkalmazható a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján apasági és származás-megállapítási, szülői felügyelet megszüntetését érintő, gondnokság alá helyezési, közigazgatási, sajtó-helyreigazítási és végrehajtási tárgyú jogvitáknál. Egyéb ügyekben viszont érdemes mediátorhoz fordulni, hiszen minél előbb érsz el egy gyötrő helyzet végére, annál nagyobb szívességet teszel magadnak és a világnak.