Mediáció

Egyéni, párkapcsolati, válási, családi, gazdasági és munkahelyi mediációkra van lehetőség. A mediációs konzultációk ára 6 000 forint/ fő/ óra, vagy a mediátor díjának mértéke a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről alapján a törvényi szabályozáshoz igazodva,  egyéni megbeszéléssel kerül megállapításra.

A Mediáció, a béketeremtés tudománya. Egy olyan konfliktuskezelési mód, ahol a mediátor közvetítőként segíti a mediációban résztvevőket abban, hogy megegyezésre jussanak. A mediáció a béketeremtés tudománya. A mediátor olyan pártatlan személy, aki középen áll, egyeztet, közbenjár, közvetít, békéltet annak érdekében, hogy segítse a felmerült problémák megoldását, az együttműködést, a kapcsolat helyreállítását, a veszteségek minimalizálását, nem ítél, nem dönt, nem javasol. Nem ad tanácsot sem. Jelenlétével, elfogadásával, eszközeivel, kérdéseivel, módszereivel arra ösztönöz, hogy a felek megtalálják a közös nevezőt, arra figyeljenek ami összeköt, ami minden résztvevőnek elfogadható. Azoknak is akik bár tevőlegesen nem vesznek részt a konfliktusban, mégis szenvednek, sérülnek tőle. A konstruktív konfliktus kezelés előre visz, és sok ajándékot adhat. A destruktív rombol, pusztít, megbetegít.Minél nagyobb az ütközés, annál nagyobb a sérülés. Mindenkinek árt aki a közelébe kerül. Függetlenül attól, hogy ki volt a hibás. A mediáció önkéntes. Ha a vitában érintett felek megértik, hogy az évekig tartó, testet-lelket károsító költséges pereskedés, adok-kapok helyett jobban járnak a mediáció megpróbálásával, hiszen az költségkímélő, bizalmas, gyors és hatékony, a kölcsönös előnyöket keresi az adott folyamatban, figyelemmel van a felek régebbi kapcsolatára és a jövőbeni egymásrautaltságára, sokkal jobb helyzetbe hozzák magukat, hiszen tovább már nem rontanak a kapcsolatukon. A  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján titoktartási kötelezettség terheli a közvetítőt.

A közvetítői eljárás nem alkalmazható a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján  apasági és származás-megállapítási, szülői felügyelet megszüntetését érintő, gondnokság alá helyezési, közigazgatási, sajtó-helyreigazítási és végrehajtási tárgyú jogvitáknál. Egyéb ügyekben viszont érdemes az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról a közvetítői névjegyzékből kikeresni azt a személyt, aki ismeretei és tapasztalatai alapján alkalmas lehet a mediátori feladatok ellátására. Én is olyan mediátor vagyok, aki a közvetítői névjegyzékből kikereshető, így arra biztatom Önöket keressenek bátran, hiszen minél előbb érnek egy gyötrő helyzet végére, annál nagyobb szívességet tesznek maguknak és a világnak.